Kvarteret Biet

Ett naturnära kvarter

Umeå växer genom att stadskärnan utvecklas och förtätas. En klar majoritet av våra projekt drivs i stadens centrala delar, där vårt främsta fokus är kommersiella fastigheter. När vi förvärvar områden inom ramen för större investeringsprojekt ingår däremot ibland tomtmark. Det skapar en möjlighet att bygga stad och stärka utvecklingen även för områden som ligger i stadens utkant. Genom att tillföra nya bostäder kompletterar vi utbudet på Umeås bostadsmarknad och bidrar till att bygga en attraktiv stad som når 200 000 invånare genom hållbar tillväxt. 

Fakta

Arkitektkontor
White Arkitekter
Byggstart
2015
Inflytt
Fr.o.m 2016
Antal villor
23
Antal atriumhus
14
Samarbetspartner
Grönbo

Om området

När vi förvärvade Umedalens sjukhus ingick en tomt med placering vid busslinjen 1:ans ändhållplats, intill E12:an och anslutande naturområden. Platsen i kombination med närheten till förskola, skola, bibliotek och vårdcentral gjorde att vi beslutade oss för att tillföra fler bostäder. Byggstarten av projekt Biet ägde rum i december 2015.  Balticgruppen Bygg AB var totalentreprenör i projektet som totalt innefattade 37 friliggande bostadshus, varav 23 tvåplansvillor och 14 friliggande atriumhus.

Om fastigheterna

Vi samarbetade med den norrbottniska leverantören Grönbo, som bygger ekologiska byggnader med låga energikostnader i naturmaterial. White Arkitekter fick i uppdrag att rita de nya husen, som i storlek varierar mellan 120 och 135 kvadratmeter i boyta. Vårt ambition var att skapa ett högkvalitativt boende till en realistisk kostnad. De färdiga bostadshusen, som alla idag är uppförda och sålda, ger ett ljust och luftigt intryck med trivsamma planlösningar och en generös takhöjd på 2,7 meter. Fastigheterna har installerad fjärrvärme liksom mekanisk till- och frånluft, vilket innebär behagligt inomhusklimat året runt.

Bildgalleri

Karta

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.