Kvarteret Hammaren

Tillfällig parkering i kvarteret Hammaren

Som samhällsutvecklare i Umeå vill vi bidra till att staden växer hållbart och når 200 000 invånare år 2050. Den utvecklingen tror vi sker bäst genom att förtäta Kunskapsstaden, området i och mellan centrum och Universitetsstaden.

Till Kunskapsstaden i Umeå vill vi tillföra en mix av bostäder, kontor och verksamheter. Genom tät blandad stad skapas mer liv och rörelser under fler av dygnets timmar och det bidrar till en tryggare plats att vistas på.

Processen för fastigheten Hammaren, som ligger vid Västra Esplanaden, är i ett tidigt skede men vi vill ändå ge en inblick i arbetet som pågår.

Fakta

Fastighet:
Hammaren 1, 2 samt 7
Fastighetsadress:
Dunkersgatan 1–3
Status:
Tidsbegränsad parkering uppförd

Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för två byggnader inom kvarteret Hammaren och dessa byggnader är rivna.

De anrika trähusen, Gula Villan samt Kärnhuset, omfattas inte av rivningen. Byggnadsnämnden har även beviljat ett bygglov för en tillfällig parkering på fastigheten. Parkeringen blev klar sommaren 2023.

Här ligger kvarteret Hammaren

Den röda markeringen visar kvarteret Hammaren. Kvarteret består av tre fastigheter som ligger i korsningen Dunkersgatan/Sveagatan i centrala Umeå, intill Västra Esplanaden. Kartan är från Lantmäteriet, avvikelser kan förekomma.

Vår vision för kvarteret

Kvarteret Hammaren, med fastighetsbeteckningarna Hammaren 1, 2 samt 7, har stor potential att bli ett nytt levande och attraktivt stadskvarter – granne med Västra Esplanaden.

Med projektet berikas stadskärnan med fler attraktiva bostäder, kontor och verksamheter.

Exakt vad det kommer att bli är i dagsläget inte klart. Det kommer att klargöras längre fram i processen.

Detta händer just nu – parkeringen är färdigställd

Att utveckla och bygga tar tid. Just nu är vi i ett tidigt skede för fastigheten Hammaren 1, 2 samt 7 och vi kommer inleda ett förberedande arbete.

Behovet av parkeringsmöjligheter i Umeå centrum är stort och tills vi kommer vidare i projektet har vi tillskapat en tillfällig parkering med cirka 115 parkeringsplatser. Det innebär att två hus, där bland andra Jaktia har varit hyresgäst, har rivits. De anrika trähusen omfattas inte av rivningen.

Parkeringen är nu klar och Upab förvaltar den.

Hitta till parkeringen på Parkvägen 2

Parkeringen får adressen Parkvägen 2, infart Sveagatan.

Det här är planen för anrika trähusen

Vi värnar om de vackra trähusen, som är en del av Umeås historia. Vi undersöker möjligheten att flytta dem till nya platser och där får uppnå sin fulla potential. Husflyttningarna sker i samverkan med Umeå kommun.

Västra Esplanaden idag och i framtiden

Umeå kommun driver projekt Framtidsgatan Västra Esplanaden. Västra Esplanaden (gamla E4:an) kommer på sikt att bli en grönare stadsgata. Klicka här för att läsa mer om Umeå kommuns projekt

Kontakta oss

  • David Carlsson

    VD och koncernchef
    090-71 72 04