Marielund

Ett livfullt stadsdelscentrum

Vi arbetar för att Umeå ska växa hållbart genom dialog och samverkan över sektorsgränser. Då kan vi gemensamt utveckla ett tryggt och levande Umeå, med funktioner och kvaliteter som ger människor förutsättningar att leva ett hållbart liv. En majoritet av våra projekt drivs i stadens centrala delar, där centrum utvecklas och förtätas. För att bidra till en långsiktig utveckling i Umeå arbetar vi även med större investeringsprojekt där vi utvecklar fler områden.

Fakta

Arkitekt
Link Arkitektur
Utvecklingsperiod
2015-2017
Kommersiell yta
16 540 kvm

Om området

Projektet Marielund inleddes med att vi under 2011 förvärvade fastigheten Etern 3 på Mariehemsvägen 8 med tillhörande parkeringsytor. Det gav oss möjligheten att utveckla fastigheten för att gynna området kring Mariehem och Marielund liksom hela Umeå ur ett större perspektiv.

Ambitionen med projektet var att skapa en mötesplats för människor i alla åldrar på en plats som har hög befolkningstäthet. I området bor nämligen hela 45 000 av Umeås invånare inom en radie av tre kilometer. Marielund hade all potential att bli ett nytt nav för omkringliggande stadsdelar. Dessutom tog Umeå kommun beslut om att satsa på Gymnastikens hus på samma plats, vilket gav oss en intressant möjlighet att tillsammans utveckla lokaler för olika typer av rörelseaktiviteter.

I omgivningen finns cykel- och gångbanor i alla väderstreck med närhet till natursköna miljöer vid Nydalasjön. Platsen är tillgänglig både för Umeåbor och förbipasserande med bussförbindelser och en direkt anslutning till E4:an. Området ligger också i närheten av Universitetsstaden, som är Norrlands största arbetsplatsområde med Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och Uminova Science Park.

Om fastigheterna

Den industrifastighet som vi förvärvande hade redan från starten en fantastisk potential med sina drygt 16 000 kvadratmeter. Tillsammans med arkitektkontoret Link Arkitektur påbörjades en ombyggnation av fastigheter under 2015.

Marielund idag

Idag har Marielund utvecklats till det livfulla stadsdelscentrum som vi arbetade för att förverkliga. Sammansättningen av verksamheter i huset gör att människor i alla åldrar rör sig på området under olika tider på dygnet, vilket skapar förutsättningar för en trygg och säker plats. Här finns exempelvis Region Västerbottens verksamheter Hjälpmedel Västerbotten och Tolkcentralen, Umeå kommuns Gymnastikens hus som en del av nya Marielundshallen, ICA Kvantum, Burger King, USM och frisörsalongen TrenD by WiXners.

Bildgalleri

Karta