Väven

Ett hus för alla

Vi arbetar långsiktigt för att stärka Umeå attraktionskraft. Grunden för stadens identitet handlar inte om byggnader eller gator. Själen och pulsen bottnar alltid i människorna som lever och verkar i staden. Kultur är en viktig faktor i en stads attraktivitet då den bidrar till välbefinnande, förståelse och engagemang. Den ger kraft till både individer och samhällen att utvecklas och växa. I samarbete med Umeå kommun förverkligade vi idén om en ny kulturell knutpunkt i hjärtat av Umeå. Den arkitektoniskt intressanta byggnaden Väven är idag en naturlig mötesplats för både små och stora besökare. I Umeås ljusa, tillgängliga och offentliga kulturhus möts både människor och idéer genom kultur, handel och upplevelser. Idag är Väven i Umeå AB ett samägt bolag, där Umeå kommun äger 50 procent och Campus X äger 50 procent. Balticgruppen förvaltar fastigheten. 

Fakta

Arkitekontor
Snøhetta
Arkitektkontor
White Arkitekter
Utvecklingsperiod
2011-2014
Lokalyta
30 000 kvm
Kulturella verksamheter
bibliotek, Kvinno­historiskt museum, biograf, skapar­verkstäder, scener
Kommersiella verksamheter
hotell, café, restauranger, konferens, delikatessbutik, blomsterhandel
Byggherre
Väven i Umeå AB

Staden mellan broarna

Idén om ett kulturhus vid älven växte fram inom stadsutvecklingsprojektet Staden mellan broarna, stråket mellan Kyrkbron och Gamla bron. Förutom att utforma nya mötesplatser var syftet med projektet att vända stadens ansikte mot Umeälven och skapa platser för upplevelser och aktiviteter. Satsningen startade redan under början av 1990-talet.

Om Väven

Kulturhuset Väven ligger vid älven i hjärtat av Umeå. I den ljusa och tillgängliga byggnaden möts både människor och idéer genom kultur, handel och upplevelser. Namnet syftar på den väv av olika verksamheter där människor tillsammans nyttjar ytor och arbetar gränsöverskridande i huset. Syftet var att vidga gränserna och bli Umeåbornas offentliga vardagsrum och arena. I byggnadens omgivning finns kajområdet, Umeälven och Rådhusparken vilket skapar naturliga flöden av människor i området under dygnets alla timmar.

”Att skapa en mötesplats för folket, med en blandning mellan det offentliga och det privata, det kulturella och det kommersiella, där man kan ta del av ett spektrum av förströelser och upplevelser – det är ju som att skapa en gigantisk väv. ”

Kjetil Thorsen, arkitekt, snøhetta

Arkitekternas utgångspunkter var Umeås öppna stadsplan, placeringen vid älven och björken. Stadens historiska signaturträd är ett återkommande tema i Väven. Björkstammens vita och svarta markörer har inspirerat till fasaden och björkens insida har gett ljuset, färgerna och viljan att utvecklas och växa. Konceptet utvecklades vidare tillsammans med husets alla skiftande verksamheter. Det skulle synas och märkas att byggnaden var en väv.

Om uppdraget

Vi på Balticgruppen fick uppdraget att omsätta arkitekternas visioner till verklighet. En utmaning var att tillvarata känslan med arkitektens vision och att bygga samtidigt som dialog fördes med de verksamheter som skulle flytta in i huset. Uppdraget innebar också att placera in Väven i ett kvarter i centrum och att varsamt foga samman den nya huskroppen med befintliga byggnader. Byggprojektets korta tidsplan gjorde att alla behövde fokusera på de viktigaste frågorna, som att identifiera vilka leverantörer som mötte projektets höga kvalitetskrav. I samarbete med professionella och erfarna aktörer från hela världen ledde vi arbetet stadigt framåt.

”HELA HUSET ÄR SOM ETT GIGANTISKT 3D-PUSSEL MED 10 000 BITAR OCH 5 MM PRECISION”

THOMAS PERSSON, PROJEKTCHEF för projektet Väven

Byggnadens utformning innebar att arbetet började djupt under marken. Då tomten vid kajplatsen lutade krävdes en tekniskt avancerad struktur för att hålla byggnaderna på plats. Arbetet medförde bland annat att schakta ned två våningar i marken. Väven byggdes i stadsmiljö, vilket krävde innovativa lösningar för att minimera den påverkan som vibrationerna hade på omkringliggande byggnader. Arbetet inleddes med precision och varsamhet och ett av våra mest avancerade byggprojekt tog form. Tack vare ett ovärderligt engagemang från alla som varit delaktiga kunde Väven slutligen färdigställas och öppnas under 2014. Samma år stod den nya delen av Rådhusparken klar och Umeå invigdes som Europas kulturhuvudstad.

927 528 kilo stål

3 315 betongelement

13 000 ton betong

1 997 stålelement

Vävens recept

Människorna bakom Väven

Kärnan i Vävens historia utgörs av människorna som gjorde allt möjligt. Visionärerna, entreprenörerna, arkitekterna, byggledarna, drömmarna, snickarna, ingenjörerna, mätteknikerna, kranförarna, historikerna, stadsplanerarna, medborgarna, kulturarbetarna. Alla de tusentals människor som skapat denna väv av stål, betong, tusentals kilo glas, envishet, drivkraft, konstnärlighet, kompetens och professionalitet. Det är dessa personer som bär Vävens historia. Nu skrivs framtiden av alla oss som besöker, möts, upplever, verkar och samarbetar i stadens kulturhus.

”Ingen arkitektur har någon betydelse i sig själv. Det är bara i mötet med människan, när byggnaden de facto är på plats, och kan upplevas, som den får betydelse.

Kjetil Thorsen, Arkitekt, SNØHETTA

Bildgalleri

Karta