Umeå universitet hyr bostäderna på Lasarettsbacken

Umeå universitet har tecknat ett så kallat blockhyresavtal med fastighetsbolaget Gazette AB gällande de 167 bostäderna på Lasarettsbacken i Umeå. Byggnationerna av bostäderna pågår för fullt och beräknas stå klara för inflyttning under 2024. 

Utvecklingen av den första etappen av Hamrinsberget i Umeå, intill cykelbron Svingen och Norrlands universitetssjukhus (NUS), pågår för fullt och projektet håller tidplanen. Totalt ska 167 lägenheter uppföras, fördelat på tre bostadshus, och inflyttning beräknas ske i etapper under andra halvåret 2024.

Ny förordning på plats – ska öka rörligheten bland forskare

Från och med den 1 januari 2023 kom en ny förordning som gör det möjligt för statliga lärosäten i Sverige att hyra ut bostäder till exempelvis internationella forskare i städer där det råder en bostadsbrist. Umeå är en av dessa städer.

Syftet med förordningen är att stärka internationaliseringen för Umeå universitet samt rörligheten bland forskare.

– Det råder en brist på bostäder i Umeå och utvecklingen av Hamrinsberget, som bland annat omfattar bostäderna på Lasarettsbacken, har stor betydelse för Universitetsstaden. Mer än 12 000 människor arbetar i området och över 40 000 vistas där varje dag. Att tillföra fler bostäder är välbehövligt för att skapa trygghet och underlag för service i området, säger Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

Han tillägger:

– För att Umeå ska nå 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt behöver vår stad vara attraktiv att leva, verka och bo i. Det gäller att både behålla Umeåbor och deras kompetens samtidigt som vi behöver öka antalet inflyttade. Tack vare Umeå universitet har Umeå utvecklats till en kunskapsstad med hög tillväxttakt. Bostäder i detta fina läge, med närheten till den service som kommer finnas vid området Östra Station ger förutsättningar för universitetet och Umeå att fortsätta växa.

Blockhyresavtal klart  

För att kunna erbjuda den nya gruppen av unga forskare och doktorander en bostad har nu Umeå universitet kommit överens med fastighetsbolaget Gazette om att blockhyra samtliga 167 bostäder på Lasarettsbacken.

Ett blockhyresavtal innebär att fastighetsägaren hyr ut flera lägenheter till en hyresgäst, som i sin tur hyr ut lägenheterna i andra hand.

Lägenheterna kommer att hyras ut till Umeå universitets internationella doktorander och unga forskare som har behov av korttidsboende, från två månader upp till maximalt två år. Med en förhoppning om att de stannar i Umeå längre än så.

– För Umeå universitet är det viktigt att erbjuda boende för att kunna rekrytera strategiskt viktig kompetens, inte minst gäller det internationella forskare. Det är en konkurrensfördel för oss gentemot andra städer och universitet att få tillgång till boenden av hög kvalitet nära universitetsområdet i Umeå, säger Richard Olsson, fastighetschef Umeå universitet.

Bildgalleri

Flera av bostäderna på Lasarettsbacken får en svindlande utsikt över Umeå. Foto: Balticgruppen.

Klicka här för att läsa mer om projektet

Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Mer om Gazette AB

Bakom projektet Hamrinsberget etapp 1 står fastighetsbolaget Gazette AB. Gazette ägs till 50 procent av Balticgruppen AB och till 50 procent av VK Media AB. Bolaget förvaltas av Balticgruppen.