Coop Nord till Östra Station

Coop Nord flyttar huvudkontoret till nya miljömedvetna lokaler på Östra Station i Umeå.

Nu kan vi presentera ytterligare en hyresgäst till Umeås nya och hållbara stadsdel Östra Station. Coop Nord flyttar sitt huvudkontor från Västerslätt i Umeå till kontorshuset på Östra Station.

I valet av nya kontorslokaler är det hållbara byggandet en viktig aspekt för Coop Nord. Balticgruppen har för avsikt att skapa en hållbar energilösning som möjliggör för Coop Nord att till exempel köpa el som producerats av solceller.

– Genom flytten får vi en effektivare arbetsyta och som extra bonus, närhet till en av våra kommande butiker: Coop Östra. Våra medarbetare kommer nu att sitta samlade på ett plan vilket bland annat effektiviserar våra arbetsprocesser. Vi blir också mera tillgängliga för de som vill besöka oss, säger Coop Nords vd Henrik Skyttberg.   

En levande och hållbar stadsdel

Den nya och hållbara stadsdelen Östra Station är en viktig pusselbit när Umeås stadskärna expanderar och området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden. Här planeras det för ett kvarter som kommer inrymma en blandning av kontor, bostadsrätter, hyresrätter, lösningar inom hållbara kommunikationer, gym, livsmedelsbutik och service. Att förtäta Umeå genom att bygga blandstad är en förutsättning för att staden ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050.

– Vi är väldigt glada att få hälsa Coop Nord välkommen som ny hyresgäst hos Balticgruppen och till Östra Station – Umeås nya och hållbara stadsdel. Det är glädjande att områdets hållbarhetsprofil varit en viktig faktor i deras val av nya kontorslokaler, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Högt tryck på kontorslokaler

Balticgruppen ser en fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler i attraktiva lägen i Umeå och intresset för Östra Station är stort. I dagsläget är det klart att Coop Nord öppnar en livsmedelsbutik i området och Umeå Sport & Motion etablerar en träningsanläggning i kontorshuset. Även Skatteverket flyttar sitt kontor hit.

Byggnationerna projekteras och produceras i miljöbyggnad silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i.

Den första etappen beräknas vara klar år 2024.

Läs mer om kontorshuset här