Ny allmän parkering på Parkgatan 2 i Umeå centrum

Nu blir det enklare att besöka Umeå centrum. Ny parkering finns tillgänglig på Parkgatan 2.

På Parkgatan 2, infart Sveagatan, har vi tillskapat en ny och stor allmän parkering. Parkeringen inrymmer cirka 120 platser och här kostar det just nu endast 10 kronor per timme. Högsta dygnstaxa är 50 kronor. Gäller till och med den 31 augusti 2023. Upab förvaltar parkeringen.

Här ligger Parkgatan 2

Klicka här för att komma direkt till adressen Parkgatan 2 (du skickas vidare till Google Maps).

Platsen i framtiden

I framtiden har platsen stor potential att bli ett nytt levande och attraktivt stadskvarter – granne med Västra Esplanaden. Planen för Västra Esplanaden är att utformas till en grönare stadsgata i det projekt som drivs av Umeå kommun.

Vår ambition är att berika Umeås stadskärna med fler attraktiva bostäder, kontor och verksamheter och det hoppas vi kunna bidra med.

De två anrika trähusen som står här idag är en del i Umeås historia och vi värnar om husen. Vi undersöker därför möjligheten att flytta dem till nya platser, där de kan uppnå sin fulla potential. Husflyttningarna sker i samverkan med Umeå kommun.

I väntan på den detaljplan vi driver för kvarteret har vi uppfört en parkering.

Mer läsning

Läs mer om projektet inom fastigheten Hammaren här

Läs mer om Umeå kommuns projekt Framtidsgatan Västra Esplanaden här (du skickas till Umeå kommuns hemsida)