OF Bygg blir samverkansentreprenör för bostäderna på Hamrinsberget

Nu står det klart att OF Bygg blir samverkansentreprenör för lägenheterna som ska byggas vid cykelbron Svingen i Umeå. Hyreslägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 2024.

Startskottet för Hamrinsberget, som ligger inom Umeå universitetsstad, har påbörjats och den första etappen omfattar bland annat attraktiva hyresbostäder vid cykelbron Svingen. Det står nu klart att projektet sker i samverkansform tillsammans med OF Bygg, som blir samverkansentreprenör för lägenheterna.

– Hamrinsberget har ett fantastiskt läge med närhet till centrum, sjukhusområdet och kommunikationsnavet på Östra Station. För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 tror vi att den bästa utvecklingen sker genom tät blandad stad i området i och mellan centrum och Universitetsstaden, vilket också är inriktningen för Hamrinsberget, berättar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Granne med universitetet

Området Hamrinsberget ligger granne med Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, många kunskapsföretag och ett stort utbud av verksamheter. Det arbetar drygt 12 000 människor i området och över 40 000 vistas på platsen varje dag.

– Här ligger Norrlands största arbetsplatsområde och det finns ett stort behov av bostäder. När vi tillför bostäder ges fler människor möjlighet att bo närmare sin arbetsplats – och det ger goda förutsättningar att leva mer hållbart. Ett blandat utbud av bostäder, kontor och verksamheter skapar mer liv och rörelse fler av dygnets timmar och det ökar tryggheten. Det bidrar projekt Hamrinsberget med, förklarar David Carlsson.

Tre bostadshus – 157 hyreslägenheter

På Lasarettsbacken 5, vid cykelbron Svingen, omvandlas den nuvarande kontorsbyggnaden till bostäder samt uppförandet av två nya punkthus intill det befintliga kontorshuset. De tre bostadshusen kommer tillsammans att inrymma 157 hyresrätter från ettor till treor.

OF Bygg blir samverkansentreprenör

Under våren 2022 har ett rivningsarbete pågått i det befintliga kontorshuset och att bevara kontorsbyggnaden är ett viktigt bidrag till hållbart byggande. Tack vare den höga byggnaden kommer även utsikten att bli fantastisk för många av bostadsgästerna. För de fortsatta byggnationerna har ett samverkansavtal med OF Bygg tecknats.

– Att projektet sker i samverkansform är ett strategiskt val som vi tror starkt på. Genom att jobba tillsammans skapar vi de allra bästa förutsättningarna för slutresultatet, säger Maria Lindberg, projektledare Balticgruppen.

Så här säger Lars Fredriksson, vd OF Bygg, om uppdraget:

– Det känns fint att få detta förtroende. Hamrinsberget är ett spännande projekt som har stor betydelse för Umeås utveckling. Vi ser fram emot att komma igång med byggnationerna.  

Det är Link Arkitekter som ritat bostadshusen. Lägenheterna blir hyresrätter och beräknas vara inflyttningsklara under 2024.

Kontorslokaler i Kunskapens Hus

I den första etappen av Hamrinsberget ingår även ombyggnationen av Kunskapens Hus. Kontorshuset får en ny entré och kontorslokalerna moderniserad. Hit flyttar Umeå universitets verksamhetsområde ITS, IT-stöd och systemutveckling, in hösten 2022.

Bakom den första etappen av Hamrinsberget står fastighetsbolaget Gazette AB, som ägs av Balticgruppen och VK Media.

Den första etappen av Hamrinsberget omfattar hyreslägenheter samt kontor i Kunskapens Hus. Illustrationsbild: White samt Wingårdhs.

Utvecklingen av Hamrinsberget sker i flera etapper

Förtätningen av Hamrinsberget bidrar till att koppla ihop Universitetsstaden med centrum och utvecklingen kommer att ske i flera etapper. Visionen är att stadsdelen ska fyllas med bostäder, kontor och verksamheter och även en kongressanläggning finns med i planerna. Utkiksplatsen kommer att bevaras och bli mera lättillgänglig för Umeåborna.

Klicka här om du vill veta mer om projekt Hamrinsberget