Projekt Hamrinsberget etapp 1 – bostadshusens klimatskal är klara

De tre bostadshusen på Lasarettsbacken 5, intill cykelbron Svingen i Umeå universitetsstad, tar nu ett stort steg framåt i projektet. Alla tre bostadshus är täta mot väder och vind. Inflyttning beräknas ske under 2024.

På Lasarettsbacken 5 har det sedan hösten 2021 pågått en om- och tillbyggnation av befintligt kontorshus samt uppförande av två nya punkthus.

Tre hus – 167 bostäder

I de tre husen kommer 167 bostäder att ta plats och huskropparna binds samman med en byggnad, som inrymmer tvättstugor och förråd, och den kröns av en gemensam terrass för hyresgästerna.

Flera av bostäderna, som ligger i den tidigare kontorsbyggnaden, får en imponerande utsikt över stadsdelen Öst på stan och Umeälven.

Hållbarhet i fokus

Kontorshuset stomme har bevarats och byggnaden omvandlas från kontorslokaler till 99 lägenheter. Att behålla stommen – istället för att riva och bygga nytt – har varit ett betydelsefullt vägval ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska klimatpåverkan.   

Andra fördelar med att behålla stommen är att delar av husets ursprungskaraktär bevaras, som exempelvis den tidigare foajén i teakträ, mosaikdetaljerna i husets trapphus och tidstypiska smidesdetaljer i trappräckena.

I projektet har även cirka 70 nya tvättställ förvärvats av en branschkollega, och dessa ska återanvändas i bostäderna. Ett fläktaggregat från annan fastighet kommer också att återanvändas.

Miljöbyggnad Silver

Byggnaderna planeras och konstrueras för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver samt uppnå energiklass Guld. Det innebär att husen byggs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med fokus på förbättrad inomhusmiljö och minskad energiförbrukning.

Klart 2024

Projektet når nu en viktig milstolpe då bostadshusens klimatskal är färdigställt, med hustaken på plats. Lägenheter förväntas vara färdigställda 2024 och kommer hyras ut till Umeå universitet.

Bakom projektet står fastighetsbolaget Gazette AB, som ägs av Balticgruppen och VK Media.

Läs mer om projektet här: https://www.balticgruppen.se/projekt/hamrinsberget/