Utvecklingen av Hemavan fortskrider

Detaljplanen för ett av våra projekt i Hemavan har vunnit laga kraft och det innebär att vi tar ett steg framåt för att bidra till den fortsatta utvecklingen av Hemavan.

Som samhällsutvecklare i Umeå arbetar vi för att staden ska nå 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. Umeå är vårt stora fokusområde men Hemavan har en speciell plats i vårt hjärta och orten betyder mycket för många Umeåbor. Vi vill därför vara och bidra till utvecklingen av Hemavan.

En attraktiv destination

Tack vare E12:an finns en naturlig förbindelse mellan Umeå och Hemavan. Den länkar samman de båda orterna och möjliggör för arbetspendling och turism mellan fler av länets orter, som exempelvis Vännäs, Lycksele, Storuman och Tärnaby. E12:an, som även kallas den Blå vägen är norra Sveriges viktigaste transportstråk.

Även flygplatsen Hemavan Tärnaby airport, med sex avgångar per vecka, är central för orten och tillgängliggör Hemavan för fler besökare.

En knutpunkt för framtidens transportstråk

Hemavan utgör idag en strategisk knutpunkt för flera av de nya och hållbara transportstråken – från Vasa hamn i öst till Mo i Rana hamn i väst. Utbyggnaden av dessa transportlösningar binder samman Sverige, Norge och Finland. Det är viktigt för hela vår region.

Vi tror på en fortsatt fin tillväxt för Hemavan och med den detaljplan som nu är på plats för ett av våra projekt hoppas vi kunna få vara en del av den utvecklingen.

Bostäder och verksamheter

En av våra nyckelinsikter är att den bästa utvecklingen för en stad eller ort sker bäst genom att tillföra en blandning av bostäder, service och verksamheter.

Ett blandat utbud är även vår inriktning för Hemavan och vår ambition är att tillföra bostäder, hotell, handel, verksamheter och service. Denna mix berikar Hemavan på flera sätt; som en fortsatt omtyckt destination samtidigt skapas viktiga förutsättningar för invånarna att bo, verka och leva här. Med fler verksamheter i orten ökar antalet arbetstillfällen, som i sin tur kan ge en positiv befolkningstillväxt.

Två pågående projekt i Hemavan

Vår inriktning för Hemavan är att tillföra en mix av hotell, bostäder, handel och service. För att bidra med det driver vi två projekt i Hemavan. Dessa områden ligger i nära anslutning till varandra, på varsin sida om E12:an.

Blå markering: Detaljplanen som vunnit laga kraft och avser fastigheten Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595.
Röd markering: Beviljat planbesked för fastigheten Björkfors 1:1349 samt Björkfors 1:631.

Mer om projekten

Det ena projektet ligger väster om E12:an, där har detaljplanen vunnit laga kraft. Nästa steg i den processen är att köpa marken av kommunen och därefter utveckla Hemavan i etapper med centrumbebyggelse och bostäder.

För det andra projektet, som ligger på den östra sidan om E12:an, finns ett beviljat planbesked. Denna mark äger vi sedan tidigare och till platsen vill vi tillföra bostäder, hotell, service, handel och annan centrumskapande verksamhet. Vad exakt det blir kommer klargöras i den kommande detaljplaneprocess som ägs av kommunen.

– Vi befinner oss i tidiga skeden för båda dessa projekt och det är därför svårt att redan nu ge en exakt bild av hur det kommer att bli. Att anlägga ett hotell i närhet av skidbacken och Centrumliften tror vi bidrar bäst till Hemavans utveckling. Nu inväntar vi kommunens detaljplaneprocessen och när det arbetet är klart vet vi i dagsläget inte, säger Björn Johansson.

Klicka här för att läsa mer projekten i Hemavan