Hej! Här hittar du information om det som händer på Östra Station.

Kul att du är intresserad av det som händer på Östra Station under byggtiden. På denna sida samlas all viktig information så att du kan hålla dig uppdaterad om byggnationerna.

På Östra Station i Umeå planerar vi för ett nytt område som inrymmer en mix av bostäder, kontor, restaurang, gym, livsmedelsbutik, lösningar inom hållbara kommunikationer och mycket mer.

När allt du behöver finns runt husknuten får du som bor eller verkar här goda förutsättningar för ett enkelt, smidigt och hållbart liv.

Här växer Östra Station, Umeås nya och hållbara område, fram.

Östra Station etapp 1

NCC är totalentreprenad för den första etappen av Östra Station, som omfattar ett bostads- samt ett kontorshus och beräknas stå klart 2024.

Detta händer just nu

Vi fortsätter kommande veckor med husens fasader, invändiga arbetena och bostadshusets takterrasser.

Nedmontering kran – nytt datum
Den 6-7 april planerar vi att montera ner byggkranen.

Arbetstider

Projektets arbetstider är måndag-torsdag klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-16:00.

Viktigt att veta!

Endast behörig personal har tillträde till området, respektera därför anvisningar och avspärrningar. Byggarbetsplatsen kan vara intressant och ett spännande lekområde, tänk på att berätta för dina barn om riskerna. Läs mer i dokumentet Barn och byggarbetsplatser nedan.

Så här kan du som bor i närområdet påverkas av byggnationerna

Under de tider vi arbetar på arbetsplatsen kan du nu uppleva följande störningar:

• Buller och vibrationer från maskiner och arbeten under: Markarbeten samt grundläggning.

• Omledning av fordonstrafik Östermalmsgatan.

• Omledning av gångtrafik till/från Stationen till/från Östermalmsgatan.

• Delvis avstängd trottoar och ny parkeringsyta för resande med tåg.

• Materialtransporter: Vi har kontinuerliga leveranser av material till arbetsplatsen. Intransporter kommer i huvudsak att ske från Storgatan/Hoppets Gränd.

Ta del av det som händer på Östra Station

Vill du få löpande information om byggnationerna på Östra Station kan du fylla i din e-post i formuläret nedan. Informationen planeras att skickas cirka en gång i månaden till den e-post du angett. På så sätt missar du aldrig något viktigt. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa utskick.

Hitta i området

För dig att det ska bli enkelt att hitta för dig som besöker Östra Station ser du via kartan nedan tillgängliga gång-, cykel-, och bilvägar samt bilparkeringar. Denna karta finns även uppsatt i området.

Orienteringskarta Östra Station

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, ostrastation@balticgruppen.se

Mer information om projektet

Läs om bostäderna

Klicka här för att läsa mer om de nyproducerade bostadsrätterna på Östra Station.

Läs om kontorshuset

Klicka här för att läsa mer om lokalerna i kontorshuset på Östra Station.

Verksamheter till Östra Station

Östra Station kommer på sikt att bli en levande och trygg plats med en mix av bostäder, kontor, livsmedelsbutik, restauranger, lösningar inom hållbara kommunikationer och mycket mer. Klara etableringar är:

  • Coop etablerar en livsmedelsbutik i bostadshusets bottenplan.
  • Frisörsalongen Hårizont öppnar i bostadshuset, granne med Coop.
  • Umeå Sport & Motion öppnar en träningsanläggning i kontorshuset.
  • Restaurangkedjan Heat öppnar restaurang i kontorshusets entréplan.