Tvistevägen 41 och 43

Fler bostäder i Umeå universitetsstad

Som samhällsutvecklare vill vi vara med och bidra till Umeås utveckling. Vår vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. En del i det arbetet är att utveckla Universitetsstaden – och hit behövs det framför allt fler bostäder.

Fakta

Fastighet:
Barnmorskan 2
Adress:
Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43
Beställare:
Balticgruppen
Fastighetsägare:
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Entreprenör:
Contractor
Klart:
2025
Antal hyresbostäder:
223 lägenheter

I Umeå universitetsstad ligger Norrlands universitetssjukhus, de båda universiteten; Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Det gör området till Norrlands största arbetsplatsområde. Här arbetar fler än 12 500 människor och cirka 40 000 människor rör sig i området varje dag.

För att tillgodose den koncentration av människor som finns i Universitetsstaden behövs antalet bostäder bli fler. När människor bor nära sin arbetsplats eller skola skapas förutsättningar att leva ett hållbart liv. Med korta avstånd blir resvägarna blir kortare och människor ges förutsättningar för att promenera eller cykla för att ta sig fram.

Vi har i tidigare projekt tillfört cirka 1000 studentbostäder till Tvistevägen, då i samarbete med Campus X. Nu inleder vi bostadsprojektet Tvistevägen 41 och 43.

Vi genomför projektet och lämnar över till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) när bostäderna står klara. Contractor anlitas som totalentreprenör för projektet.

Här ligger fastigheten

Här ligger fastigheten Barnmorskan 2, med adresserna Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43. Bilden är från Lantmäteriet.

Detta kommer att byggas

Vi uppför två nya femvåningshus, som får adresserna Tvistevägen 41 respektive 43.

Här kommer totalt 223 bostäder att inrymmas. Lägenheterna blir hyresrätter för studenter och består av ettor och tvåor. Ettorna är cirka 25 kvadratmeter och tvåorna är cirka 39 kvadratmeter.

Inflyttningen är beräknad till det första kvartalet 2025.

Svanenmärkt – hem med rum för både människor och miljön

De två bostadshusen kommer produceras för att märkas med Svanen, vilket är Nordens officiella miljömärkning.

Det innebär att byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats, allt från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Svanen ställer även tuffa krav på att byggnadens energianvändning ska vara låg och att inomhusklimatet är av hög kvalitet.

Att Svanenmärka husen på Tvistevägen 41 och 43 bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, för att säkra en hållbar utveckling. Detta ställer sig både Balticgruppen och SBB bakom och har varit ett viktigt vägval i projektet. Märkningen är ett sätt för oss att bygga hållbart.

Satsning på cyklister

På Tvistevägen är även cykelanvändandet är i fokus. Här finns goda förutsättningar för att välja cykel som färdmedel.  

Cykelverkstad 

Boende på Tvistevägen får bland annat tillgång till en gemensam cykelverkstad med möjlighet att reparera och sköta underhåll av cyklar. Här finns exempelvis cykelhållare för service, cykelpump med kompressor och multiverktyg. Tvätt- och avspolningsmöjligheter finns i närheten till verkstaden. 

Gemensam lådcykel 

I cykelverkstaden finns även en bokningsbar eldriven lådcykel tillgänglig för hyresgästerna.  

Cykelgarage 

Utöver de cykelparkeringar som erbjuds utomhus finns två cykelgarage med plats för cirka 250 cyklar. I dessa byggnader står cyklarna skyddade från väder och vind med möjlighet till ramlåsning. För att ta sig in i cykelparkeringarna behövs nyckel.   

Grönytor för rekreation och gemenskap 

Tack vare huskropparnas placeringar skapas en stor innergård i direkt anslutning till bostadshusen. Här får bostadsgästerna en grön oas med årstidbaserad växtlighet samt tillgång till en gemensam grillplats. Detta är ett sätt att säkerställa behovet av närhet till rekreation och funktioner som ger livskvalitet i vardagen.  
 

Mitt i det pulserande studentlivet skapas en grön oas för bostadsgästerna. Här planteras bland annat björk, rönn, gran och buskar. Illustration: Arkinova Arkitekter.
 

Detta händer på byggarbetsplatsen

Under byggtiden kan du, som bor eller verkar i närområdet, komma att störas. Vi ber om din förståelse för detta och vi arbetar för att minimera störningarna. Nedan kan du läsa om det som händer på byggarbetsplatsen den närmaste tiden.

Markarbeten

Fokus för de kommande veckorna är den pågående grundläggningen, som pågår fram till vecka 38.

Markarbetena består bland annat av grävning, återfyllning och omfördelning av jordmassor. Det kommer vara ett antal entreprenadmaskiner, grävmaskiner och lastbilar som arbetar på byggarbetsplatsen.

Parallellt med det arbetar vi med grävning för fiber och fjärrvärme.

Gjutning

VI gjuter dagligen den närmaste tiden och det kommer därför innebära fler betongbilar till och från byggarbetsplatsen. Bland annat gjuter vi valvet till ett av de två husen.

Om området

Tvistevägen ligger i det populära studentbostadsområdet i Umeå universitetsstad. I området ligger Ålidhems centrum med matbutiker, apotek, restaurang och annan service. En vårdcentral samt Iksu Sport, en av Europas största träningsanläggning, finns också i området.

Inom gångavstånd ligger rekreationsområdet Nydala med Nydalasjön, som bland annat erbjuder längdskidåkning, motionsspår och mer friluftsliv. Till Umeå centrum är det cykelavstånd, cirka tio minuter, och vid stadsdelen Östra Station ligger resenoden Umeå Östra, som möjliggör hållbart resande både inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen.

Är du intresserad av att bo här?

När bostadsprojektet står klart lämnar vi över de nyckelfärdiga lägenheterna till SBB. SBB är ägare och blir förvaltare av bostäderna.

SBB kommer publicera lägenheterna på marknadsplatsen HomeQ närmare inflyttning. Detta blir tidigast åtta månader innan inflyttning. Du kan redan nu registrera en användare och på så sätt skaffa köpoäng. Klicka här för att registrera en köplats (du skickas vidare till homeq.se).

Kontakta SBB

Klicka här för att kontakta SBB (du skickas vidare till SBB:s hemsida).

Hitta till Tvistevägen

Frågor om projektet?

Du är välkommen att kontakta oss på Balticgruppen om du har frågor om projektet.

  • Joel Edeblom

    Byggprojektchef
    090-71 72 10