Tvistevägen 41 och 43

Fler bostäder i Umeå universitetsstad

Som samhällsutvecklare vill vi vara med och bidra till Umeås utveckling. Vår vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. En del i det arbetet är att utveckla Universitetsstaden – och hit behövs det framför allt fler bostäder.

Fakta

Fastighet:
Barnmorskan 2
Adress:
Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43
Beställare:
Balticgruppen
Fastighetsägare:
Sveafastigheter
Entreprenör:
Contractor
Klart:
2025
Antal hyresbostäder:
223 lägenheter

I Umeå universitetsstad ligger Norrlands universitetssjukhus, de båda universiteten; Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Det gör området till Norrlands största arbetsplatsområde. Här arbetar fler än 12 500 människor och cirka 40 000 människor rör sig i området varje dag.

För att tillgodose den koncentration av människor som finns i Universitetsstaden behövs antalet bostäder bli fler. När människor bor nära sin arbetsplats eller skola skapas förutsättningar att leva ett hållbart liv. Med korta avstånd blir resvägarna blir kortare och människor ges förutsättningar för att promenera eller cykla för att ta sig fram.

Vi har i tidigare projekt tillfört cirka 1000 studentbostäder till Tvistevägen, då i samarbete med Campus X. Nu inleder vi bostadsprojektet Tvistevägen 41 och 43.

Vi genomför projektet och lämnar över till Sveafastigheter AB (dotterbolag till SBB) när bostäderna står klara. Contractor anlitas som totalentreprenör för projektet.

Detta kommer att byggas

Vi uppför två nya femvåningshus, som får adresserna Tvistevägen 41 respektive 43.

Här kommer totalt 223 bostäder att inrymmas. Lägenheterna blir hyresrätter för studenter och består av ettor och tvåor. Ettorna är cirka 25 kvadratmeter och tvåorna är cirka 39 kvadratmeter.

Är du intresserad av att bo här?

När bostadsprojektet står klart lämnar vi över de nyckelfärdiga lägenheterna till Sveafastighter. Sveafastigheter är ägare och blir förvaltare av bostäderna.

Inflyttningen är beräknad till det våren 2025. Du kan redan nu ställa dig i bostadskön. Läs mer på länken nedan.

Klicka här för att läsa mer och ställa dig i kö till en lägenhet.

Här ligger fastigheten

Här ligger fastigheten Barnmorskan 2, med adresserna Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43. Bilden är från Lantmäteriet.

Svanenmärkt – hem med rum för både människor och miljön

De två bostadshusen planeras för att märkas med Svanen, Nordens officiella miljömärkning.

En märkning med Svanen innebär att byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats, allt från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Svanen ställer även tuffa krav på att byggnadens energianvändning ska vara låg och att inomhusklimatet är av hög kvalitet.

Att Svanenmärka husen på Tvistevägen 41 och 43 bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, för att säkra en hållbar utveckling. Detta ställer sig både Balticgruppen och Sveafastigheter bakom och har varit ett viktigt vägval i projektet. Och det är ett sätt att bygga hållbart.

Satsning på cyklister

På Tvistevägen är även cykelanvändandet är i fokus. Här finns goda förutsättningar för att välja cykel som färdmedel.  

Cykelverkstad 

Boende på Tvistevägen får bland annat tillgång till en gemensam cykelverkstad med möjlighet att reparera och sköta underhåll av cyklar. Här finns exempelvis cykelhållare för service, cykelpump med kompressor och multiverktyg. Tvätt- och avspolningsmöjligheter finns i närheten till verkstaden. 

Gemensam lådcykel 

I cykelverkstaden finns även en bokningsbar eldriven lådcykel tillgänglig för hyresgästerna.  

Cykelgarage 

Utöver de cykelparkeringar som erbjuds utomhus finns två cykelgarage med plats för cirka 250 cyklar. I dessa byggnader står cyklarna skyddade från väder och vind med möjlighet till ramlåsning. För att ta sig in i cykelparkeringarna behövs nyckel.   

Grönytor för rekreation och gemenskap 

Tack vare huskropparnas placeringar skapas en stor innergård i direkt anslutning till bostadshusen. Här får bostadsgästerna en grön oas med årstidbaserad växtlighet samt tillgång till en gemensam grillplats. Detta är ett sätt att säkerställa behovet av närhet till rekreation och funktioner som ger livskvalitet i vardagen.  
 

Mitt i det pulserande studentlivet skapas en grön oas för bostadsgästerna. Här planteras bland annat björk, rönn, gran och buskar. Illustration: Arkinova Arkitekter. 

Detta händer på byggarbetsplatsen

Under byggtiden kan du, som bor eller verkar i närområdet, komma att störas. Vi ber om din förståelse för detta och vi arbetar för att minimera störningarna. Nedan kan du läsa om det som händer på byggarbetsplatsen den närmaste tiden.

Tvistevägen 43

För huset på Tvistevägen 43 fortsätter vi med fasadarbeten. Huset kommer inom kort att vara tätt och vi startar då igång med de invändiga arbetena.  

Tvistevägen 41

Den närmaste tiden färdigställer vi taket på Tvistevägen 41 (huset närmast butiken Återbruket).  

En mindre byggkran är på plats för att bland annat användas till takarbeten.  

Så här placeras byggnaderna

För att det ska bli enklare för dig att veta byggnadernas placeringar kan du ta del av översikten nedan.  

  • Huset som får adressen Tvistevägen 43 (markerat med blått)
  • Huset som får adressen Tvistevägen 41 (markerat med grönt)
  • Stödmuren löper längs fastighetsgränsen (ljusblå linje)
  • Cykelförråd (svarta markeringar)
Här ska bostadshusen ta plats. De svarta rektanglarna visar placeringen av två cykelgarage.

Om området

Tvistevägen ligger i det populära studentbostadsområdet i Umeå universitetsstad. I området ligger Ålidhems centrum med matbutiker, apotek, restaurang och annan service. En vårdcentral samt Iksu Sport, en av Europas största träningsanläggning, finns också i området.

Inom gångavstånd ligger rekreationsområdet Nydala med Nydalasjön, som bland annat erbjuder längdskidåkning, motionsspår och mer friluftsliv. Till Umeå centrum är det cykelavstånd, cirka tio minuter, och vid stadsdelen Östra Station ligger resenoden Umeå Östra, som möjliggör hållbart resande både inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen.

Hitta till Tvistevägen

Frågor om projektet?

Du är välkommen att kontakta oss på Balticgruppen om du har frågor om projektet.

  • Joel Edeblom

    Byggprojektchef
    090-71 72 10