Tvistevägen 41 och 43

Fler bostäder i Umeå universitetsstad

Som samhällsutvecklare vill vi vara med och bidra till Umeås utveckling. Vår vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. En del i det arbetet är att utveckla Universitetsstaden – och hit behövs det framför allt fler bostäder.

Fakta

Fastighet:
Barnmorskan 2
Adress:
Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43
Beställare:
Balticgruppen
Fastighetsägare:
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Entreprenör:
Contractor
Klart:
2025

I Umeå universitetsstad ligger Norrlands universitetssjukhus, de båda universiteten; Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Det gör området till Norrlands största arbetsplatsområde. Här arbetar fler än 12 500 människor och cirka 40 000 människor rör sig i området varje dag.

För att tillgodose den koncentration av människor som finns i Universitetsstaden behövs antalet bostäder bli fler. När människor bor nära sin arbetsplats eller skola skapas förutsättningar att leva ett hållbart liv. Med korta avstånd blir resvägarna blir kortare och människor ges förutsättningar för att promenera eller cykla för att ta sig fram.

Vi har i tidigare projekt tillfört cirka 1000 studentbostäder till Tvistevägen, då i samarbete med Campus X. Nu inleder vi bostadsprojektet Tvistevägen 41 och 43.

Vi genomför projektet och lämnar över till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) när bostäderna står klara. Contractor anlitas som totalentreprenör för projektet.

Här ligger fastigheten

Här ligger fastigheten Barnmorskan 2, med adresserna Tvistevägen 41 samt Tvistevägen 43. Bilden är från Lantmäteriet.

Detta kommer att byggas

Vi uppför två nya femvåningshus, som får adresserna Tvistevägen 41 respektive 43.

Här kommer totalt 223 bostäder att inrymmas. Lägenheterna blir hyresrätter för studenter och består av ettor och tvåor. Ettorna är cirka 25 kvadratmeter och tvåorna är cirka 39 kvadratmeter.

Inflyttningen är beräknad till det första kvartalet 2025.

Svanenmärkt – hem med rum för både människor och miljön

De två bostadshusen kommer produceras för att märkas med Svanen, vilket är Nordens officiella miljömärkning.

Det innebär att byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats, allt från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Svanen ställer även tuffa krav på att byggnadens energianvändning ska vara låg och att inomhusklimatet är av hög kvalitet.

Att Svanenmärka husen på Tvistevägen 41 och 43 bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, för att säkra en hållbar utveckling. Detta ställer sig både Balticgruppen och SBB bakom och har varit ett viktigt vägval i projektet. Märkningen är ett sätt för oss att bygga hållbart.

Detta händer på byggarbetsplatsen

Under byggtiden kan du, som bor eller verkar i närområdet, komma att störas. Vi ber om din förståelse för detta och vi arbetar för att minimera störningarna.

Nedan kan du läsa om det som händer på byggarbetsplatsen den närmaste tiden.

Markarbeten

Markarbetena för projektet påbörjas under månadsskiftet april/maj. Fokus under försöka skedet ligger på att förbereda arbetsplatsen för stålrörspålning med start onsdag vecka 19 (10/5).

Det förberedande arbetet består i omfördelning av jordmassor inom fastigheten. Det kommer vara ett antal entreprenadmaskiner, grävmaskiner och lastbilar som arbetar inom området under de första veckorna i maj. Under denna period kommer även packning med vält ske inom området för packning av materialet som flyttas inom fastigheten.

Pålning – vi genomför vibrationsmätningar!

Pålningsarbetet beräknas pågå under cirka fyra veckor. Under denna tid kan dessa arbeten medföra en del buller och mindre vibrationer i området. På de närliggande byggnaderna är det monterat utrustning för vibrationsmätning vilket kommer övervakas under arbetets gång.

Grävningsarbeten

Parallellt med pålningen kommer grävningsarbeten pågå. Dessa arbeten kommer utföras med grävmaskiner, lastbilar och till viss del även packning med vält.

Etablering

Den 31 maj 2023 ställs etableringsbodar på plats.

Om området

Tvistevägen ligger i det populära studentbostadsområdet i Umeå universitetsstad. I området ligger Ålidhems centrum med matbutiker, apotek, restaurang och annan service. En vårdcentral samt Iksu Sport, en av Europas största träningsanläggning, finns också i området.

Inom gångavstånd ligger rekreationsområdet Nydala med Nydalasjön, som bland annat erbjuder längdskidåkning, motionsspår och mer friluftsliv. Till Umeå centrum är det cykelavstånd, cirka tio minuter, och vid stadsdelen Östra Station ligger resenoden Umeå Östra, som möjliggör hållbart resande både inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen.

Är du intresserad av att bo här?

När bostadsprojektet står klart lämnar vi över de nyckelfärdiga lägenheterna till SBB. SBB är ägare och blir förvaltare av bostäderna.

SBB kommer publicera lägenheterna på marknadsplatsen HomeQ närmare inflyttning. Detta blir tidigast åtta månader innan inflyttning. Du kan redan nu registrera en användare och på så sätt skaffa köpoäng. Klicka här för att registrera en köplats (du skickas vidare till homeq.se).

Kontakta SBB

Klicka här för att kontakta SBB (du skickas vidare till SBB:s hemsida).

Hitta till Tvistevägen

Frågor om projektet?

Du är välkommen att kontakta oss på Balticgruppen om du har frågor om projektet.

  • Joel Edeblom

    Byggprojektchef
    090-71 72 10