Posthanteringstjänster i din direkta närhet

På Uminova Science Park finns posthanteringstjänster att nyttja för dig som hyresgäst. Hanteringen sker genom Umeå Biotech Incubator (UBI).

Bredvid ingången till UBI:s lokaler på Tvistevägen 48 finns det tre svarta brevlådor märkta:

  • Intern post UmU Inkommande
  • Intern post UmU Utgående
  • Extern post PostNord

Extern post (PostNord)

UBI har anlitat ett bolag som hämtar den externa posten varje vardag klockan 15.00. (Under juli månad kan inte denna tjänst erbjudas.) Priset per bolag att få nyttja postservicen är 200kronor/månad, det vill säga 2400 kronor/år, exklusive moms.

Internposten mellan Umeå universitet (UmU) och Tvistevägen 48

Det är möjligt att via internposten skicka till Tvistevägen 47, Umeå universitet och Västerbottens läns landsring (VLL). Internposten hämtar och lämnar post cirka klockan 14.00 varje vardag i den svarta brevlådan utanför UBI. UBI ansvarar för att internposten läggs i respektive postfack. De dagar då UBI inte finns på plats hittar ni internposten i den svarta lådan utanför UBI. Denna tjänst är kostnadsfri.

Frankeringsmaskin

UBI erbjuder alla bolag inom Uminova Science Park som har behov av en frankeringsmaskin möjlighet att nyttja deras. Frankeringsmaskinen står en trappa upp utanför hissen hos UBI (vid Henrik Bergdahls kontor). Den är tillgänglig för alla som har behov att nyttja den. Varje bolag som nyttjar maskinen har en egen användare med kod och varje bolag frankerar själv sina brev. Användaravgiften per bolag är 300 kronor/år, exklusive moms + nyttjat porto.

Postfack via UBI

I dagsläget erbjuds endast de bolag som har kontrakt med hyresvärden ett postfack vid entrén på Tvistevägen 48C. UBI har därför köpt in extra postfack som finns bredvid hyresvärdens på Tvistevägen 48C till bolag utan eget postfack. Priset per postfack är 625 kronor/år.

Ovanstående priser gäller fram till 2022-12-31 och kan komma att justeras därefter beroende på leverantörskostnader.

Det är möjligt att välja alla tre tjänsterna eller var och en separat. För er som är intresserad, kontakta Henrik Bergdahl:
Telefon: 070-353 80 85
Mail: Henrik Bergdahl

Henriks kontor hittar ni en trappa upp ingång från trapphuset utanför UBI.