Skatteverket flyttar till det planerade kontorshuset på Östra Station


Nu har Skatteverket tecknat ett hyresavtal på en drygt 4 000 kvadratmeter stor lokal i den planerade kontorsfastighet på Östra Station, intill tågstationen Umeå Östra. Detta innebär att byggnationen av kontorshuset startar hösten 2021.

Den nya och hållbara stadsdelen Östra Station är en viktig pusselbit när Umeås stadskärna expanderar och området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden. Balticgruppen, som står bakom projektet Östra Station, planerar för ett kvarter som på sikt kommer inrymma en blandning av kontor, bostadsrätter, hyresrätter, lösningar inom hållbara kommunikationer, gym, livsmedelsbutik och service.

– Vi behöver fortsätta förtäta Umeå genom blandstad för att staden ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050. Östra Station är ett pendlarvänligt och attraktivt område vid Universitetsstaden och platsen utgör redan idag en viktig knutpunkt för hållbara kommunikationer med stor potential att länka ihop hållbart resande till, från och inom staden, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Kontorshuset uppförs till största del med trästomme, ett viktigt bidrag till hållbart byggande. Huset får totalt elva våningar inklusive källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter. Den totala ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter.

Kika in i kontorshuset på Östra Station.

Nu står det klart att Skatteverket i Umeå flyttar sitt kontor till Östra Station. Skatteverkets lokal upptar fyra våningsplan, en kontorsyta om drygt 4 000 kvadratmeter, med plats för cirka 300 medarbetare.

Sedan tidigare är det känt att Coop etablerar en livsmedelsbutik i området och Umeå Sport & Motion har tecknat en avsiktsförklaring om att öppna ett gym. Balticgruppen ser en fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler i attraktiva lägen i Umeå och intresset för Östra Station är stort.   

– Det är riktigt glädjande att Skatteverket väljer Östra Station och att den hållbarhetsprofil området har är en viktig faktor vid val av kontor. Vår ambition är att fylla området med fler verksamheter, som exempelvis caféer och restauranger, för att göra området levande fler av dygnets timmar. Det bidrar också till att området blir en tryggare plats att vistats på, berättar Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

Med Skatteverket som hyresgäst och fler aktörer som vill till området startas uppförandet av kontorshuset redan hösten 2021. Även intresset för bostadsrätterna som planeras i området är stort och endast ett par veckor efter säljstarten har 60 av de 78 bostadsrätterna sålts.

– Nu kan projekteringen för två av de fyra byggnaderna slutföras samtidigt – huset med bostadsrätter och Coop i bottenplan samt kontorshuset där Skatteverket blir hyresgäst. Till hösten sätter vi äntligen spaden i marken, avslutar David Carlsson.

Kontorshuset beräknas stå klar 2024.

Läs mer om kontorshuset här

Läs mer om Östra Station under byggtiden här