Ett helt nytt kvarter mitt i city

Ett av våra mest komplexa projekt är ombyggnationen av Kvarteret Forsete i stadens mest centrala delar mellan Vasaplan och Rådhustorget. Här bygger vi ut från 30 000 kvadratmeter till 55 000 kvadratmeter.

Balticgruppen förvärvade kvarteret i sin helhet 2008 och började ombyggnaden nästan direkt. Komplexiteten beror framför allt på att flera av fastigheterna är svåra att nå med bil, vilket gjorde att transporter, logistik och materialhantering blev en utmaning.

Vi har ändå lyckats genomföra projektet i högt tempo. Hyresgästerna flyttade till temporära lokaler och gallerian Utopia öppnade etappvis från hösten 2013 till våren 2015.

Utopia-april-2015-1191

I kvarteret finns nu ett av Umeås nyaste hotell, citygallerian Utopia med ett 60-tal butiker, flera nya restauranger och de för Sverige unika stadsradhusen uppe på taket. Husen är ritade av White Arkitekter. De ligger fem våningar upp och bjuder på en oslagbar utsikt över staden och älven. Den som bor här har bokstavligen stadens centrum under sina fötter.

Kvarteret Forsete omfattar också cirka 14 000 kvadratmeter kontorsyta. Här har bland annat en skola och flera IT-företag fått nya och funktionella lokaler på en av Umeås mest centrala adresser.

Forsete är en egen stad i staden med galleria, restauranger, gym, hotell, bowlinghall, utbildning, kontor, bostäder och med ett stort utbud av tjänsteföretag.