Kvarteret Forsete

Ett utvecklat stadskvarter – för framtidens stadskärna

Under 2008 förvärvade vi på Balticgruppen kvarteret Forsete, i stadens mest centrala delar. Vår projektidé baserades på att göra det mesta möjliga av de befintliga byggnaderna, för att ta till vara på stadskärnans begränsade utrymme och möta efterfrågan på A-lägen. När vi som verkar i Umeå tillsammans utvecklar ett centrum där människor lever och rör sig dygnet runt skapar vi förutsättningar för en trygg stad. En genomgående ambition för våra projekt i centrum är därför att inkludera fler funktioner än handel, genom att skapa utrymme för boenden, mötesplatser och lokaler för kunskapsföretag.

Fakta

Arkitektkontor
White Arkitekter
Utvecklingsperiod
2008 – 2019
Kontorsyta
14 000 kvm
Kommersiell yta
19 000 kvm
Antal radhus
10
Antal bostadsrätter
49

Om området

Kvarteret Forsete ligger mitt i centrala Umeå. Citygallerian Utopias tre entréer binder ihop Vasaplan, Kungsgatan och Rådhustorget på ett helt nytt sätt. Ombyggnationen av Forsete är ett av våra mest komplexa projekt. Den största utmaningen var transporter, logistik och materialhantering då flera av fastigheterna var svårtillgängliga med biltrafik. Trots detta lyckades projektet skrida fram i ett förhållandevis högt tempo.

”Ombyggnationen av forsete är ett av våra mest komplexa projekt”

Samverkan för hållbarhet

Att väga in ett hållbarhetsperspektiv är centralt i en stad som förtätas. För oss som fastighetsägare kan det innebära att samverka kring frågor som berör resebeteende och möjliggör gång-, cykel- och kollektivtrafik. I samarbete med Umeå kommun och UPAB med stöd av Energimyndigheten deltog vi på Balticgruppen därför med kvarteret Forsete i det första pilotprojektet inom Grönt parkeringsköp.

Boende i centrum

Inom projektet utforskade vi möjligheten till fler bostäder genom ny- och påbyggnad. Resultatet är dels de för Sverige unika Radhusen uppe på taket. Husen ritades av White Arkitekter och bjuder på oslagbar utsikt över staden och Umeälven från femte våningen i Forsete.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av en lokal i Forsete.

Kontakta oss gärna för mer information

  • Sara Bergh

    Affärsansvarig uthyrare
    090-14 46 60

  • Roger Granberg

    Fastighetschef
    090-14 46 19