Strandgatan 24

En älsvnära plats för ett hållbart arbetsliv

När Umeå växer och förtätas breder stadens centrum ut sig. Vår ambition är att bidra till utvecklingen genom att tillföra en mix av olika lokaler. Att människor rör sig dygnet runt i staden skapar förutsättningar för en trygg stad. Vår projektidé för Strandgatan baserades på att utveckla en vackert belägen plats vid Umeälven genom att tillföra mötesplatser och lokaler för kunskapsföretag. Vi är övertygade om att området ligger i framtidens utökade stadskärna, mitt i flödet mellan centrum och Universitetsstaden, bara ett stenkast ifrån Östra Station och med närhet till utvecklingsområdet Ön. Här finns en rogivande utsikt över Umeälven i kombination med närheten till en kreativ miljö på Konstnärligt campus. Idag rymmer våra fastigheter på Östra Strandgatan 24 och 26 ett flertal moderna kontor med gemensamma möteslokaler, gym och restaurang.

Fakta

Arkitektkontor etapp 1
White Arkitekter
Utvecklingsperiod
2009-2012
Lokalyta hus nr 26
ca 9 000 kvm
Verksamheter
Kontor, gym
Arkitektkontor etapp 2
Wingårdhs
Utvecklingsperiod
2017-2020
Lokalyta hus nr 24
ca 5 300 kvm
Verksamheter
Kontor, restaurang
Avstånd till älven
ca 20 m

Om området

Våra kontorshus ligger vackert belägna vid Umeälven, där vi ser att Umeås utökade och framtida stadskärna växer fram. Koncentrationen av människor som finns i centrum, Universitetsstaden och flödet däremellan gör att centrala Umeå utvecklas och kopplas samman i denna riktning.

Älvens närvaro har en rogivande effekt för alla som verkar och rör sig i omgivningen. På andra sidan av det vackra älvsstråket finns utvecklingsområdet Ön, dit det planeras en gång- och cykelbro med fäste på Öbacka.

Strandgatan ligger i direkt anslutning till Konstnärligt campus med en levande arena för arkitektur, konst och design. Närheten till en kreativ miljö i kombination med en fantastisk utsikt över Umeälven gör Strandgatan till en plats för välbefinnande både på fritiden och i arbetslivet.

Området är nära det mesta i Umeå, i linje med stadens korta avstånd. I omgivningen finns resenoden Umeå Östra för hållbart resande både inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen. Här utvecklar vi också den nya stadsdelen Östra Station.

Cykel i solnedgång.

”Utsikt över vatten är positivt för människors välmående”

Östra Strandgatan – mellan Umeå centrum och Universitetsstaden

Om fastigheterna

Våra två kontorshus på Östra Strandgatan 24 och 26 har egna visuella uttryck samtidigt som de harmoniserar med Konstnärligt campus. Båda husen har utvecklats för att skapa en god inomhusmiljö vad gäller klimat, ljud och ljus. Fastigheterna är exempelvis utformade för att öppna upp mot älven. Att glasfasaderna sträcker sig från golv till tak gör att människor som verkar i husen fullt ut kan ta del av den livskvalitet som en naturnära utsikt ger.

Kontorsfastigheten på Östra Strandgatan 26 ritades av arkitektkontoret White Arkitekter. Byggnaden stod klar under 2012 och inrymmer 9 000 kvadratmeter på fem plan med moderna, öppna och ljusa kontorslokaler samt ett gym på källarplan. Fastighetens exteriör består av sibirisk lärkträ och generösa glaspartier.

Den nybyggnad kontorsfastigheten på Östra Strandgatan 24 färdigställdes 2020 och har ritats av arkitektkontoret Wingårdhs. Här finns toppmoderna och flexibla lokaler på 5 300 kvadratmeter och fyra våningsplan. I husets bottenplan finns en restaurang med älvsutsikt. Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, den mest ambitiösa nivån för miljö- och energismarta byggnader.

Då de kunskapsföretag som verkar på Strandgatan har liknande behov av funktioner och tjänster utforskar vi lösningar som passar i en delningsekonomi. För våra två helt färdigställda fastigheter på Strandgatan 26 har vi redan idag en gemensam lösning kring möteslokaler och lunchrum.

Bildgalleri

Karta

Kontakt

  • Sara Axelvern

    Affärsansvarig uthyrare
    090-14 46 24