Nu startar den första etappen av Östra Station i Umeå

Det står nu klart att Balticgruppen, i samverkan med NCC, inleder den första etappen av Umeås nya och hållbara stadsdel Östra Station. Den första etappen består av två byggnader, ett hus med kontor, gym och restauranger samt ett hus med 78 bostadsrätter och en Coop-butik i bottenplan. Balticgruppens investering uppgår till cirka 700 miljoner kronor. Byggnaderna beräknas stå klara 2024.

I mitten av december går startskotten för den första etappen av den nya och hållbara stadsdelen Östra Station. Här påbörjas byggnationerna för två av de fyra planerade byggnaderna, ett kontors- samt ett bostadshus intill stationsbyggnaden, totalt byggs cirka 25 000 kvm bruttoarea i första etappen. I nästa etapp planeras det för ett parkeringshus, ytterligare kontor samt 160 hyreslägenheter.

Balticgruppens vision för Östra Station är en stadsdel med utrymme för det enkla, smidiga och hållbara livet. Den första etappen innehåller en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. I omedelbar närhet finns redan goda förutsättningar för hållbara kommunikationer och attraktiva rekreationsområden såsom strandpromenaden och Campusparken.

–  Det känns riktigt bra att komma igång. Vi har haft ett högt tryck på bostadsrätterna, där över 90 procent av bostäderna är sålda och vi ser att efterfrågan på kontorslokaler i attraktiva lägen i Umeå är fortsatt stark, hälften av kontorslokalerna är redan uthyrda och flera långt gångna diskussioner med potentiella hyresgäster pågår. Vi arbetar för att tillföra blandstad och skapa förutsättningar för umeåborna att leva ett rörelserikt och hållbart liv, att leva sina liv närmare sina hem. Östra Station är ett konkret exempel på detta.
Att vi bygger två hus samtidigt innebär att Östra Station snabbare kan färdigställas vilket är positivt för Umeåborna och de som idag bor och verkar i området, att fler får ta del av det stadsdelen har att erbjuda, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

NCC blir totalentreprenör
För byggnationerna och färdigställandet av den första etappen på Östra Station anlitas NCC, som blir totalentreprenör, och NCC kommer att bygga och färdigställa de två husen. Byggprojektet sker i samverkansform, vilket har varit ett viktigt vägval i processen.

– Tillsammans med NCC har vi under året arbetat fram en delad målbild och samsyn för vad vi vill åstadkomma med projektet och det tror vi är betydande för områdets slutresultat och utvecklingen för det bästa Umeå. NCC har även gedigen kunskap av att bygga i Umeå och har erfarenhet av att bygga kontorshus med trästomme, vilket även blir aktuellt för kontorshuset i den första etappen på Östra Station, säger David Carlsson.

– Vi har en öppen och nära dialog med Balticgruppen och har börjat samarbeta i ett tidigt skede i processen. Det gör att vi kan ta vara på gemensamma erfarenheter och styrkor och säkerställa hög kvalitet när vi förverkligar visionen om Östra Station som en hållbar stadsdel, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Det är Wingårdhs Arkitekter som ritat husen på Östra Station och byggnaderna ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är en svensk miljöcertifiering. Det innebär att byggnaderna utförs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med omtanke om en förbättrad inomhusmiljö, samt lägre energiförbrukning – vilket bidrar till en hållbar framtid. Detta har varit ett viktigt vägval då området har en stark hållbarhetsprofil och att bygga hållbart är en del av Balticgruppens strategi.

Den första etappen som omfattar ett kontor- samt ett bostadshus beräknas stå klara 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen
E-post: david.carlsson@balticgruppen.se
Telefon: 090-71 72 04

Daniel Ödling, produktionschef, NCC Building Sweden
E-post: daniel.odling@ncc.se

Amelie Winberg, presschef NCC
E-post: Amelie.winberg@ncc.se
Telefon: 070-221 13 72

Mer information:

Läs mer om projektet: https://www.balticgruppen.se/projekt/ostra-station/

Läs mer om kontorshuset: https://www.balticgruppen.se/nyproducerade-lokaler-pa-ostra-station/

Läs mer om huset med bostadsrätter: https://www.balticgruppen.se/projekt/nyproducerade-bostadsratter-pa-ostra-station-i-umea/#